PCOB afdeling Andijk
Over de PCOB Activiteiten & Actualiteiten Bestuur Lidmaatschap Nieuwsbrief Links Contact

Welkom op de website van de PCOB - Afdeling Andijk

Welkom op de website van de Protestants Christelijke OuderenBond afdeling Andijk.
Op deze site kunt u informatie vinden over de PCOB afdeling Andijk en haar activiteiten.

Het laatste nieuws:

Nieuwsbrief 208 PCOB

Afdeling Andijk

Website: www.pcobandijk.nl

28e jaargang nr. 209 april 2019

Redactie: L.Niejenhuis, Viskuil 5, 1619 AS Andijk

e-mailadres: niejenhuis001@gmail.com

Jaarrekening 2018

Algemeen en financieel jaarverslag 2018

Secretaris B. Niejenhuis  Financieel J.A. de Jager

Zie nieuwsbrief  

Foto verslagje Jaargadering met goochelaar Korvera

20-02-2019 14:00 uur Dorpshuis Centrum Andijk

 

 

Verslagje ledenbijeenkomst

met lezing over Albanië door Jan Pijpker

11-1-2019 om 14.30 uur in Dorpshuis Centrum Andijk 

 

Foto verslagje Winterbijeenkomst

Winterbijeenkomst 23-11-2018 met o.a. een muzikale quiz van Hans Vesterink

Privacy protocol KBO-PCOB

In het kader van de AVG

Vacatures

De volgende vacatures zijn per direct of op korte termijn vacant:

  • Per direct een voorzitter.
  • Binnenkort:  Een secretaris, penningmeester en lid en waarschijnlijk een lid voor de PR en werving van nieuwe leden..

Activiteiten data  2019

Zie ook programmaboekje 2019

Soos met diner en spelletjes voor alle 50+ sers (elke 3de donderdag v/d maand ook juli en aug)

Ledenservices

Het PCOB biedt meerdere diensten aan, o.a.:

  1. Ouderen Advisering: informatie, voorlichting, advisering, verwijzing, bemiddeling, begeleiding, ondersteuning, regeling en coördinatie op het gebied van: Inkomen, Recht, Zorg, Wonen, Mobiliteit en Particiapatie
  2. De ledenpas
  3. PCOB-reizen
  4. Invullen formulieren o.a.: inkomstenbelasting, belasting teruggave, zorgtoeslag en huurtoeslag
  5. Gratis schadeservice voor PCOB-leden
  6. Korting bij keuring voor rijbewijs (let op het voordeel voor leden van ouderenbonden en o.a. Omring)
  7. Vervoer naar PCOB-activiteiten
  8. Collectieve Zorgverzekering

© 2005-2018: PCOB - Afdeling Andijk & Vincent de Jager