PCOB afdeling Andijk
Over de PCOB Activiteiten & Actualiteiten Bestuur Lidmaatschap Nieuwsbrief Links Contact

Foto impressie reisje Terschuur 23-4-2019

Oude ambachten- en speelgoed museum 

Een goed georganiseerd reisje met goede begeleiding en goede verzorging; koffie met gebak en een heerlijke lunch.

De organisatie bedanken we.

Omhoog...

De afdeling Andijk

De PCOB afdeling Andijk is opgericht op 30 mei 1985, en draagt sindsdien bij aan de behartiging van de belangen, de participatie

 

in onze samenleving en de ontmoeting via sociaal-culturele activiteiten van en met haar leden. De afdeling heeft ongeveer 270 leden, afkomstig uit het wervingsgebied:

Waar mogelijk of wenselijk wordt er samengewerkt en worden er activiteiten georganiseerd samen met de plaatselijke ouderenbonden (KBO en ANBO), de ouderensocieteit De Keizerskroon en de ver. Zonnebloem afdeling Andijk, het gemeentebestuur en de politiek partijen van Andijk, en de ouderenbonden in de regio en het gewest.

 

Omhoog...

Missie

Bepalend voor de PCOB in het algemeen en voor de afdeling Andijk in het bijzonder zijn de opdrachten, die God via de Bijbel aan mensen gegeven heeft:

  "Omzien naar elkaar",
  "Rechtvaardige verhoudingen in de samenleving",
  "Rentemeesterschap over zijn schepping".

De PCOB Andijk is van mening dat de oudere als autonoom individu deze opdrachten mede gestalte geeft, ook wanneer hij of zij niet meer aan het productieproces deelneemt.

 

 

 

 

 

 

Omhoog...

Doelstellingen

De PCOB Andijk acht het noodzakelijk dat:

 1. De oudere medezeggenschap houdt in kerkelijke, maatschappelijke, politieke en culturele organen.
 2. De oudere vooral medezeggenschap houdt in alle aangelegenheden, die de oudere mens betreffen, zoals:
  1. het ouderenpastoraat;
  2. de gezondheidszorg;
  3. de bouw van aangepaste woningen, zodat men zolang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen;
  4. de gezins- en bejaardenhulp;
  5. het bestuur van verzorgings- en verpleeghuizen;
  6. het functioneren van het indicatie-systeem naar algemene normen voor opname in de verzorgingshuizen of verpleeghuizen;
  7. inspraak in en overleg met de samenwerkingsverbanden, die verantwoordelijk zijn voor de zelfstandig wonende ouderen;
  8. de Stichtingen gecoördineerd ouderenwerk, opdat rekening wordt gehouden met religieuze overtuiging en met onder ouderen levende behoeften;
  9. bewaking en waar nodig, verbetering van de sociale voorzieningen.
 3. De oudere daadwerkelijk, in fysiek, geestelijk en materieel opzicht:
  1. met respect voor elkaar en gelijke kansen voor eenieder zorg draagt voor de ander en omziet naar elkaar;
  2. met respect voor ieders eigendom en bezit zorgt voor handhaving van de wettelijke regels , voor een veilige, leefbare en beheersbare leefomgeving en voor een eerlijke en rechtvaardige beoordeling van elkaar;
  3. met zorgvuldigheid en beleid zijn leefomgeving bebouwt en bewaart en zorgt voor de bescherming van het milieu en zijn consumptie beheerst,
  waar en wanneer dat maar mogelijk is !
Omhoog...

© 2005-2018: PCOB - Afdeling Andijk & Vincent de Jager