PCOB afdeling Andijk
Over de PCOB Activiteiten & Actualiteiten Bestuur Lidmaatschap Nieuwsbrief Links Contact

Nieuwsbrief 211 PCOB

Afdeling Andijk

Website: www.pcobandijk.nl

28e jaargang nr. 211 juli 2019

Redactie: L.Niejenhuis, Viskuil 5, 1619 AS Andijk

e-mailadres: niejenhuis001@gmail.com

**********************************************************************************

Tot half september 2019 is er op woensdagavond de fietstocht voor dames.     

Vertrek vanaf het Dorpshuis centrum om 19.00 uur.

 

***************************************************************************************

De volgende Nieuwsbrief komt uit: eind augustus

De nieuwsbrief is er voor alle leden. Hebt u iets wat u van belang vindt om te vermelden in de nieuwsbrief

dan kan dat natuurlijk ook.

Dan graag uw kopie insturen, voor 15 augustus 2019 per e-mail in een Word bestand naar:

niejenhuis001@gmail.com

***************************************************************************************

Bron: Patiëntenfederatie Nederland 29 mei 2019

 

Leg beter uit waarom medicijn niet beschikbaar is

 

De onderlinge samenwerking in de medicijnketen kan veel beter. Dat constateert Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die praat volgende week over medicijnen en de tekorten daaraan. Volgens de federatie moeten patiënten weer vertrouwen krijgen in de medicijnen die zij gebruiken en in de manier hoe die medicijnen bij hen komen.

De Patiëntenfederatie wijst erop dat zij eind april een Ronde tafel bijeenkomst organiseerde waar alle betrokkenen bij aanwezig waren. Tijdens die bijeenkomst is vastgesteld dat de hele medicijnketen – van grondstoffen- leverancier via fabrikant, groothandel en apotheek – veel te strak is afgesteld. Er hoeft maar iets mis te gaan en de patiënt aan het einde van de keten vist achter het net.

Vertrouwen moet terug

In de brief aan de Tweede Kamer zegt de Patiëntenfederatie dat er twee dingen moeten gebeuren. Alle partijen moeten sneller en beter met elkaar en met patiënten communiceren. Patiënten moeten tijdig goede uitleg krijgen waarom een medicijn niet of tijdelijk niet beschikbaar is. En welke andere medicijnen beschikbaar zijn en hoe die te gebruiken. En als tweede punt stelt de federatie dat partijen beter moeten samenwerken en over de eigen schaduw heen moeten stappen. Zo kunnen ze er samen voor zorgen dat het vertrouwen terugkeert.

 

IJzeren voorraad

In de brief hernieuwt de Patiëntenfederatie haar verzoek aan de medicijnketen om te zorgen voor een ijzeren voorraad van vier maanden voor medicijnen. Als er voldoende medicijnen op de plank liggen voor vier maanden kunnen kleine problemen in de keten worden opgevangen. Dan krijgen patiënten dus minder vaak “nee” te horen aan de balie van de apotheek.

***************************************************************************************

Bron: Patiëntenfederatie Nederland 21 mei 2019

 

Wet voor meer inspraak zorgverzekerden schiet tekort

 

Het wetsvoorstel dat verzekerden invloed moet geven op het beleid van zorgverzekeraars voldoet niet. Dat is grof gezegd de strekking van een brief van zeven organisaties van patiënten, cliënten en ouderen aan de Tweede Kamer.

De wet regelt dat de verzekerden- vertegenwoordiging van zorgverzekeraars meer invloed krijgt op het beleid. Maar de briefschrijvers, onder wie Patiëntenfederatie Nederland, willen juist dat verzekerden, cliënten en patiënten ook rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen.

 Dat kan als landelijk zichtbaar wordt wat verzekerden vinden van de dienstverlening door zorgverzekeraars. Dan zien mensen wat anderen vinden van de dienstverlening en de zorginkoop. Ze kunnen op basis daarvan dan echt kiezen voor een zorgverzekeraar. En de verzekerdenvertegenwoordiging kan met die informatie proberen het beleid bij te stellen.

De briefschrijvers betwijfelen of de bestaande verzekerdenvertegenwoordigingen in staat zijn andere verzekerden goed te betrekken bij hun werk. Ze vragen de minister of hij een handreiking wil maken waarmee de vertegenwoordigingen mensen die veel zorg nodig hebben bij hun werk kunnen betrekken.

***************************************************************************************

De zomer is weer in aantocht.

 

WAT TE DOEN BIJ HITTE

 • Drink voldoende:

Drink 2 liter vocht per dag, ook als u geen dorst heeft. Drink bij voorkeur water. Vermijd alcohol.

 

 • Mijd inspanning:

Vermijd inspanning, vooral tussen 12.00 en 16.00 uur, de warmste uren van de dag.

 

 • Blijf uit de hitte:

Blijf binnen of in ieder geval in de schaduw tussen 12.00 en 16.00 uur. Draag een hoed, zonnebril en lichte kleding.

 

 • Zorg voor koelte:

Leg af en toe een koele handdoek in uw nek, neem een koele douche of bad. Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht. Doe ook de ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen en zet ze open als het buiten koeler is.

 • Zorg voor elkaar:
 •  

Steek een helpende hand toe als er in uw omgeving ouderen of zieken zijn, die hulp nodig hebben om deze adviezen op te volgen.

 

 • Vragen?

Overleg met uw huisarts als u vragen heeft over uw gezondheid of met de apotheek als u medicijnen gebruikt. Voor alle andere vragen kunt u terecht bij de GGD in uw regio.

***************************************************************************************

(Bron: KBO-PCOB)

Een derde van de ouderen bankiert niet online

Banken bieden steeds meer diensten online aan, maar veel oudere klanten gaan niet mee in de digitalisering. Uit cijfers opgevraagd door de Volkskrant blijkt dat bij ING en ABN Amro een derde van de 65-plussers niet digitaal bankiert. Bij Rabobank gebruikt zelfs een derde van alle klanten nog geen internet voor de bankzaken.

"Er is een groep die niet op internet actief is, er is een groep die wel actief is maar die bankzaken online regelen ingewikkeld vindt, sommigen zijn bang voor internetcriminaliteit en anderen hebben niet de apparatuur en kunnen het zich ook niet veroorloven", zegt Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

De organisatie krijgt iedere week verschillende vragen en klachten van ouderen binnen over de banken. "Het zijn vaak mensen die door hun bank gedwongen worden om te gaan internetbankieren en daardoor afhankelijk worden van hulp van anderen. Daardoor verliezen ze hun zelfstandigheid."

Volgens Vanderkaa is ook niet uit te sluiten dat daardoor het aantal fraudegevallen toeneemt. "Als ik aan mijn zoon of buren of vrienden moet vragen of zij mijn financiën willen doen, word je natuurlijk kwetsbaarder. Ze zouden in de verleiding kunnen komen om daar misbruik van te maken. Je hoeft er geen raketgeleerde voor te zijn om dat te snappen."

Geen uitstervend probleem

Volgens haar is het een misvatting dat het probleem op termijn verdwijnt. "Het is iets dat banken niet graag horen, maar dit is geen uitstervend probleem. Het gaat ook om senioren wier gezichtsvermogen afneemt of motoriek minder wordt, en die toch weer op papier willen bankieren. Die mogelijkheid moet er altijd blijven."

Een van de banken waarover klachten binnenkomen is ING. "De wereld wordt digitaler, dat is onvermijdelijk. Digitaal bankieren staat centraal en we proberen onze klanten daarin mee te nemen", zegt Eva Hersbach van ING.

"We helpen mensen zoveel mogelijk met de overstap. Bijvoorbeeld op onze ING-kantoren, met workshops en mensen die we ervoor hebben opgeleid." De bank belooft altijd opties te blijven bieden voor klanten die niet mee kunnen met de digitaliseren. "Iedereen moet kunnen blijven bankieren zoals ze wil bij ons, maar het uitgangspunt is digitaal bankieren."

In het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer praten verschillende organisaties over het bankwezen. Daarin worden banken opgeroepen rekening te houden met kwetsbare groepen.

***************************************************************************************

(Bron: KBO-PCOB 06-06-2019)

 

KBO-PCOB én senioren in gesprek met Tweede Kamer over armoede

 

Veel ouderen dragen hun lot in stilte en zwijgen over geldproblemen. Terwijl die heel fors kunnen zijn. KBO-PCOB sprak met de Tweede Kamer over het onderwerp Arme Ouderen. Vooral de persoonlijke verhalen maakten indruk. Oplossingen zijn hard nodig! KBO-PCOB heeft vijf voorstellen.

 

‘Hebt u moeite met rondkomen? Meld het ons.’ Dat hebben we geweten, die oproep destijds in ons ledenmagazine. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “We kregen postzakken vol reacties binnen. Met schrijnende verhalen over ouderen die niet meer naar een verjaardag kunnen gaan, omdat ze geen cadeautjes kunnen betalen voor hun kleinkinderen. Senioren die niet meer naar de huisarts gaan, omdat ze toch de eigen bijdragen niet kunnen betalen bij doorverwijzing naar een specialist. Senioren die terugblikken op hun leven en bitter concluderen dat ze er geen brood meer in zien na een scheiding, ernstige ziekte of faillissement. Het waren ooit trotse winkeliers of missionair-werkers en nu weten ze niet meer of ze de volgende maand kunnen halen. Op een dieet van een beschuitje per dag. Om 19.00 uur onder de wol omdat ze het zo koud hebben en de verwarming niet kunnen aanzetten vanwege de hoge energiekosten. Met veel schaamte naar vrienden en familie. Ze verschuilen zich liever, of hebben stilletjes een doodswens, dan dat ze uitkomen voor hun problemen.”

 

Meldpunt en onderzoek bevestigt beeld

De verhalen van senioren staan niet op zichzelf. Ook vanuit het Meldpunt Energielasten Senioren komt het beeld naar voren en eveneens vanuit ons Meldpunt Ouderenwerkloosheid. Ook vanuit onze jaarlijkse KBO-PCOB koopkrachtonderzoeken: macro-economisch gezien en gemiddeld mag het met senioren in Nederland goed gaan, maar met individuele senioren gaat het buitengewoon slecht (met de kenmerken die al veel genoemd zijn: AOW-gat, in het buitenland gewoond en gewerkt, ziek en arbeidsongeschikt geworden, gescheiden, hoge zorgkosten, hoge huurlasten). Het is goed dat de Tweede Kamer aandacht heeft voor de arme ouderen. KBO-PCOB ging maandag 3 juni met de Kamer in gesprek, met aanwezigheid van Kamerleden van 50PLUS, CDA, SP, VVD en D66.

KBO-PCOB heeft vijf voorstellen om de last enigszins te verlichten:

 1. Zet alles op alles om oudere werklozen aan een baan te helpen.
 2. Handhaaf de leeftijdsgrens van 60 jaar voor IOW.
 3. Maak extra middelen vrij voor armoedebestrijding op lokaal niveau en zet deze ook in voor de ondersteuning van 55-plussers.
 4. Blijf werken aan het terugdringen van de stapeling van zorgkosten.
 5. Zorg ervoor dat alle mensen gebruik maken van de toeslagen waarop zij recht hebben.

***************************************************************************************

Verkiezing Vrijwilligersprijs Medemblik 2019

 
Wie worden in 2019 de winnaars van de Vrijwilligersprijs Medemblik? Daar heeft u als inwoner van Medemblik invloed op! U kunt namelijk uw favoriete vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie aanmelden voor deze unieke waarderingsprijs.

Veel mensen in Medemblik doen af en toe of regelmatig vrijwilligerswerk. En deze vrijwilligers mogen best eens extra in het zonnetje gezet worden! Daarom organiseert Vrijwilligerspunt jaarlijks de Vrijwilligersprijs Medemblik in samenwerking met de gemeente Medemblik.

 
Drie categorieën

De Vrijwilligersprijs Medemblik is onder te verdelen in drie categorieën: de Jonge Vrijwilliger (tot 23 jaar), de Vrijwilliger (vanaf 23 jaar) en de Vrijwilligersorganisatie. Er zijn dus drie winnaars van de Vrijwilligersprijs Medemblik.


 Wie verdient volgens u de prijs?

Iedereen kan vrijwilligers aanmelden voor de Vrijwilligersprijs Medemblik. Kent u iemand of een organisatie in Medemblik die volgens u de prijs dubbel en dwars verdient? Meld die persoon of organisatie dan aan! Aanmelden kan tot 22 september 2019 via www.vrijwilligersprijsmedemblik.nl/aanmelden
 
En de winnaars zijn…

De vakkundige jury beoordeelt alle aanmeldingen en kiest vervolgens voor elke categorie drie genomineerden. Van alle genomineerden wordt een filmpje gemaakt waarin zij zich uitgebreid kunnen presenteren. De filmpjes worden vervolgens op 27 oktober op de website geplaatst en dan kan het stemmen beginnen! Op 15 november worden de winnaars tijdens een besloten feest in het Stoommachinemuseum in Medemblik bekend gemaakt.

Meer informatie over de Vrijwilligersprijs Medemblik vindt u op www.vrijwilligersprijsmedemblik.nl
Met vriendelijke groet,

Vrijwilligerspunt

***************************************************************************************

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURINGEN

 

Regelmatig krijg ik een vraag over rijbewijskeuringen vandaar nogmaals het volgende persbericht.

WERVERSHOOF

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen op 21 augustus en vervolgens eens per maand in De Schoof, Kerkelaantje 1Voor informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum reserveren kan via de website: www.goedkopekeuringen.nl.

Tarieven per 1 juli (incl. BTW): 75+ B/E en medisch € 40,00C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 60,00.

Leden van CNV/ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde prijzen (geldt uitsluitend voor 75+ B/E en medisch).

 Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

 Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Binnen ca. 2 tot 6 weken krijgt u het Keuringsverslag dat de arts moet invullen per post of via de mail toegestuurd van het CBR.

Geadviseerd wordt om tijdig een afspraak te maken voor een keuring.

Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

EINDE PERSBERICHT

Omhoog...

© 2005-2018: PCOB - Afdeling Andijk & Vincent de Jager