PCOB afdeling Andijk
Over de PCOB Activiteiten & Actualiteiten Bestuur Lidmaatschap Nieuwsbrief Links Contact

Nieuwsbrief 213 PCOB

Afdeling Andijk

Website: www.pcobandijk.nl

28e jaargang nr. 213 okt 2019

Redactie: L.Niejenhuis, Viskuil 5, 1619 AS Andijk

e-mailadres: niejenhuis001@gmail.com

**********************************************************************************

UITNODIGING LEDENVERGADERING

Op vrijdag 11 oktober 2019 vindt de volgende ledenvergadering plaats in het Dorpshuis Centrum, aanvang 14.30 uur.

Mijn naam is Huub Essen en ik ben sinds 2018 werkzaam als wijkagent in Andijk en Zwaagdijk-Oost.

Naast mijn werk in deze dorpen, werk ik ook nog in de noodhulp binnen ons basisteam Hoorn.

Tijdens deze diensten rijden we de meldingen die door burgers, bedrijven of andere instanties gedaan worden.

Maar ook houden we tijdens deze diensten toezicht in het verkeer en zijn bezig met het handhaven van de openbare orde.

Graag ga ik vrijdagmiddag, 11 oktober as, met jullie in gesprek om kennis met elkaar te maken.

Ook hoor ik graag wat er leeft bij jullie. Verder wil ik graag aandacht besteden aan babbeltrucs, phishing en inbraken.

Ik geef graag een aantal tips om u weerbaarder te maken tegen dergelijke feiten.

Huub Essen

Agenda

Opening door de dagvoorzitter Ina Vriend.

1.Mededelingen / wat er verder ter tafel komt.

2. Rondvraag

3. 1e gedeelte lezing

4. Pauze

5. 2e gedeelte lezing

6. Sluiting   

Vervoersproblemen:  Bellen naar Ina Vriend tel 593050 of bij Truus Mantel tel 592930

***************************************************************************************

DE GEZAMENLIJKE OUDERENBONDEN ANDIJK  KBO, PCOB en ZONNEBLOEM ANDIJK nodigen U uit voor DE WINTERBIJEENKOMST

Uitnodiging

Op vrijdag 22 november 2019 om 14.30 uur in het DORPSHUIS CENTRUM te ANDIJK

Met  muzikale medewerking voor de pauze van de Accordeonladies. Dit zijn 4 dames  die ons 

meenemen op hun muzikale rondreis door Europa  en na de pauze komen de Retrozangers uit Schagen voor ons zingen. Dit zijn ongeveer 20 mensen die allerlei bekende Engelstalige liedjes voor u komen zingen.

         14.30 uur:       Koffie of thee en opening

14.45 uur:       Optreden van de Accordeonladies.

15.30 uur:       Pauze met koffie of thee met gemengde koek

16.00uur:        Optreden van de Retrozangers

16.45 uur:       Pauze, consumptie in de voorzaal, i.v.m. het klaar zetten van de tafels voor het diner. Er worden u 2 consumptiebonnen uitgereikt.   Te besteden tijdens deze pauze of bij het diner.

  1.   17.30 uur:         Het diner bestaat uit:

Voorgerecht:             Champignonsoep.

Hoofdgerecht:           Kip á la bon femme, patat frites, gebakken aardappels, rode kool, stoofpeertjes en rauwkost.

Nagerecht:                Verrassingsdessert.

(Heeft u dieetwensen dan deze graag bij aanmelding doorgeven.)

Totale kosten voor de gehele bijeenkomst: € 30,00-- per persoon.

Middagprogramma alleen € 10,00  pp; Eten alleen € 22,50 pp;

Totale kosten niet leden €  35,-- pp.

Over te maken op Rabobank NL98 RABO 03100.40.167 t.n.v. LSBO & ZONNEBLOEM Andijk

U dient u eerst aan te melden en  z.s.m. daarna ’t geld te overmaken.

U kunt zich opgeven tot en met 15 november 2019. Het aantal plaatsen is niet onbeperkt, geef u daarom zo spoedig mogelijk op bij:

Ina Vriend tel 593050 of bij Truus Mantel tel 592930

Voor vervoer kunt u  ons ook bellen:

***************************************************************************************

                      

Uitnodiging “Soosmiddag” Op woensdag 16 oktober in Sarto

Geachte leden van P.C.O.B.   K.B.O-S.B.A  en Zonnebloem.

In het programmaboekje heeft u het al kunnen lezen.

Op woensdag 16 oktober 2019 houden wij evenals voorgaande jaren weer een spellenmiddag vanuit LSBO en Zonnebloem.

Deze middag wordt gehouden in het verenigingsgebouw van de KBO. “Sarto”

Aanvang 13,30 uur.

U kunt deelnemen aan de volgende activiteiten.

Jeu de Bou           biljarten                     klaverjassen                             Bingo

Voor de Bingo krijgt ieder één bordje omdat we de prijzen zoveel mogelijk willen verdelen

Aan ieder spel kunt u gratis deelnemen en leuke prijzen winnen.

Het eerste kopje Koffie of Thee krijgt u ook gratis van de L.S.B.O en Zonnebloem.

Voor ieder spel hebben wij en spelleider.

Deze spelleiders willen graag van te voren weten hoeveel mensen er aan hun spel mee willen doen, zodat er van te voren een speelschema kan worden opgemaakt.

Daarom is nodig dat u zich aanmeld en doorgeeft aan welk spel u gaat deelnemen.

Het beste kunt u zich direct opgeven, voor het klaverjassen is vooral van belang dat u zich tijdig opgeeft liefst voor 10 oktober.

van niet leden die mee willen spelen vragen wij een bijdrage van € 2,50

Opgeven bij Ina Vriend tel.nr. 0228-593050 en Truus Mantel tel. nr. 0228-592930  

***************************************************************************************

De volgende Nieuwsbrief komt uit: eind oktober 2019

De nieuwsbrief is er voor alle leden. Hebt u iets wat u van belang vindt om te vermelden in de nieuwsbrief

dan kan dat natuurlijk ook.

Dan graag uw kopie insturen, voor 20 september 2019 per e-mail in een Word bestand naar:

niejenhuis001@gmail.com

***************************************************************************************

Wij gedenken:

Het bestuur van de PCOB afdeling Andijk betuigt zijn medeleven met het overlijden op 24 augustus 2019 van Cunera Niejenhuis-Vis zo kort na hun 50-jarige  huwelijksjubileum. We wensen (mede namens onze leden) dat Bert, onze secretaris, zijn kinderen en kleinkinderen de kracht vinden om dit verlies met de steun van de Heer te kunnen verwerken en dat ze met hulp van de goede herinneringen aan haar hun leven weer een aan de nieuwe situatie aangepaste inhoud kunnen geven.

***************************************************************************************

Bij PCOB Andijk hebben de jonge senioren de toekomst

PCOB Andijk is een relatief jonge afdeling met 234 leden. Maar liefst 50 leden zijn jonger dan 70 jaar en meer dan de helft van de leden is jonger dan 75 jaar! Een grote groep jonge senioren die de PCOB Andijk tot een moderne en aansprekende seniorenvereniging kunnen uitbouwen! Daarvoor geven de huidige senior bestuursleden van PCOB Andijk graag het spreekwoordelijke stokje over aan de jongere generatie, om de afdeling die zij met liefde en passie hebben opgebouwd van nieuwe energie en activiteiten te voorzien.

Samen bouwen aan vernieuwing

Tijdens een bijeenkomst met jongere senioren bleek een aantal vrijwilligers er een uitdaging in te zien om de afdeling voort te zetten en samen te zoeken naar een vernieuwde aanpak. Er is voldoende animo om ons met elkaar te verenigen en verbinden. Bijvoorbeeld via projecten – kortere of langere – en activiteiten, en dan met een flexibel bestuursmodel. Het uitgangspunt is ‘Samen staan we sterk!’

En er wordt ondersteuning gemobiliseerd. Ervaren senioren, ook van buiten Andijk, zijn bereid gevonden om de groep jongere leden in de verdere uitbouw van de afdeling, waar gewenst, te ondersteunen. En de regiocoördinator en de regionaal consulent vanuit het verenigingsbureau denken graag mee!

Als u ook een actieve rol wilt spelen, krijgt u de mogelijkheid om invloed uit te oefenen en uw persoonlijke wensen en ideeën te realiseren. Binnen PCOB Andijk zijn er allerhande velden waarop u zich kunt richten: ontspanning, inspraak, bestuursactiviteiten, dienstverlening, belangenbehartiging, sport, cultuur, reizen, enzovoort. We willen inzetten op activiteiten die aansluiten bij de wensen en de leefwereld van jonge senioren. De oudere leden zullen we zeker niet vergeten. Het ledenmagazine, de ledenmiddagen, lief & leed en de uitjes die we deels samen met Zonnebloem en KBO organiseren, zullen zeker in stand worden gehouden. Doel is een actieve seniorenvereniging voor elke senior.

Informatie

Binnenkort zullen wij een aantal jongere leden telefonisch benaderen om te overleggen over de toekomst van PCOB Andijk. Wilt u dat telefoontje niet afwachten en initiatief tonen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met Ritzo Holtman, Regiocoördinator Noord-Holland Noord via 06 55 387 988 of r.holtman@quicknet.nl. Of zoek contact met Edward Niessen, Regionaal consulent op het verenigingsbureau, via 06 20754397 en of edward.niessen@kbo-pcob.nl. Zij voorzien u graag van informatie.

Wij zien ernaar uit om samen met u te werken aan een bloeiende en toekomstbestendige PCOB Andijk!

***************************************************************************************

Theatervoorstelling in De Kapel

Een theatervoorstelling voor mensen met alzheimer, dementie, hun naasten en belangstellende. Kees van der Zwaard speelt een prachtige voorstelling over Alzheimer

die geschikt is om te spelen in De Kapel. Kees laat op een gevoelige, realistische en ook humoristische wijze zien wat dementie betekent voor alle betrokkenen.

Mensen met dementie en hun familieleden maar ook hulpverleners zullen zich herkennen in de verschillende situaties die de toeschouwers op respectvolle wijze worden gepresenteerd.

“Oud worden is mooi, oud zijn is moeilijk” zo luid een gezegde. Maar soms is oud worden al moeilijk. Bijvoorbeeld als Alzheimer aan je bestaan knaagt, je leven steeds meer fragment wordt. Alzheimer knaagt ook aan de mensen om je heen, de mantel van zorg en liefde heeft zijn eigen gewicht. Met deze gedachte speelt Kees van der Zwaard in zijn voorstelling: Alzh…….enzo……

Woensdag 30 oktober

De Kapel, Middenweg 48, 1619 BN Andijk

Inloop 19.30 uur - de voorstelling start om 20.00 uur

Toegang is gratis - koffie en thee €1.50

***************************************************************************************

Bron: KBO-PCOB 30-08-2019

Geen gedoogconstructie bij verlopen rijbewijs

Er komt geen gedoogconstructie voor mensen van wie het rijbewijs verlopen is. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat 29 augustus aan de Tweede Kamer laten weten in het kader van de lange wachttijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). KBO-PCOB maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de problemen bij het CBR en zet zich al maanden in voor verbetering van de situatie.

Spoedprocedure

Het CBR heeft de afgelopen periode spoed- en voorrangsprocedures in gang gezet voor mensen die tijdig zijn begonnen met hun aanvraag. Het ministerie werkt samen met CBR en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) aan de invoering voor administratieve verlenging van het rijbewijs, voor 1 jaar, voor 75-plussers. Daardoor kunnen ze blijven rijden terwijl hun aanvraag in behandeling is en het CBR ruimte krijgt om de achterstand in te halen. Het is de bedoeling dat deze regeling op 1 december in werking treedt.

Geen gedoogconstructie

Er is gevraagd om coulance voor mensen van wie het rijbewijs is verlopen maar “een gedoogconstructie vanuit handhavingsperspectief is niet mogelijk”, aldus minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid en Justitie. De regelgeving is helder; rijden met een ongeldig rijbewijs is en blijft strafbaar.

KBO-PCOB kan helpen

KBO-PCOB probeert mensen die in de problemen komen met hun rijbewijskeuring zoveel mogelijk te helpen. “Regelmatig hebben onze beleidsadviseurs contact met het CBR”, zegt Manon Vanderkaa. “Dat blijven we doen tot de problemen tot het verleden behoren en de mobiliteit van senioren niet langer in het geding is.” Ondertussen is KBO-PCOB bezig met het inrichten van een meldpunt ‘schrijnende gevallen’. Hierover informeren we u binnenkort.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Drie tips om sneller uw rijbewijs te krijgen

Uw rijbewijs moet binnenkort verlengd worden en u moet daarvoor een rijbewijskeuring ondergaan. Door drukte bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kan de wachttijd flink oplopen. Wat kunt u zelf doen om vertraging zo veel mogelijk te voorkomen? KBO-PCOB geeft tips.

Tip 1: Begin op tijd, let op de verloopdatum

Stuur de Gezondheidsverklaring op tijd in. Deze verklaring bevat vragen over de gezondheid, zoals eventuele ziektes of aandoeningen, medicijngebruik of lichamelijke beperkingen. Houd de verloopdatum van het rijbewijs daarom goed in de gaten. De RDW verstuurt vier maanden van tevoren een brief, maar dat kán te laat zijn. Heeft u geen tot weinig medische belemmeringen, dan volstaan vier maanden bij digitaal insturen. Bij gezondheidsklachten waarvoor aanvullend medisch onderzoek nodig is – zoals slaapapneu, dementie, Parkinson  of bij bepaald medicijngebruik – kunt u de Gezondheidsverklaring beter vijf of zes maanden van tevoren indienen bij het CBR.

Na het insturen van de Gezondheidsverklaring, ontvangt u binnen maximaal zeven weken het formulier voor de arts en eventuele verwijzingen naar specialisten. Stuurt u de Gezondheidsverklaring digitaal op, dan krijgt u de formulieren via Mijn CBR. Stuurt u de verklaring op papier, dan krijgt u de formulieren per post.

Tip 2: vul de Gezondheidsverklaring digitaal in

Het CBR heeft graag dat mensen de Gezondheidsverklaring digitaal invullen. Dat kan op www.cbr.nl U heeft daarvoor een DigiD met sms-code nodig (aan te vragen via www.digid.nl; dit kost circa vijf dagen). Met deze DigiD maakt u op de CBR-website een account aan: Mijn CBR. Bij het aanmelden via een digitaal formulier kunnen mensen geen relevante vragen missen, en zijn de antwoorden altijd leesbaar. Daarom kan het CBR de aanvraag dan sneller verwerken.

Wilt u hulp bij het digitaal invullen, vraag dan iemand in uw omgeving of doe een beroep op de ouderenadviseurs of tabletcoaches van KBO-PCOB. U kunt de Servicetelefoon bereiken via 030-340 06 55 voor iemand bij u in de buurt.

Vijf tips om de papieren Gezondheidsverklaring in te vullen:
- Vul álle vragen zorgvuldig in
- Zorg dat uw handschrift leesbaar is
- Voorkom dat u door de barcode (onderaan op het formulier) heen schrijft
- Vergeet niet uw BSN te vermelden
- Maak kopieën van de Gezondheidsverklaring

Op papier invullen blijft mogelijk

KBO-PCOB hamert er steeds op: niet iedereen is digitaal vaardig. Daarom blijft het mogelijk de Gezondheidsverklaring op papier in te vullen en per post op te sturen. Het kan dan wel langer duren. Het formulier is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten en bij een CBR-examencentrum in Amsterdam, Arnhem, Assen, Eindhoven of Rijswijk. Bestellen via de CBR-webshop kan ook, tegen bijbetaling. Het is belangrijk om het formulier duidelijk en volledig in te vullen. Want bij het CBR wordt uw formulier gecontroleerd door een digitale scanner. Ontbreekt er informatie of is iets onleesbaar, dan wordt het formulier teruggestuurd en duurt het proces nog langer.

Tip 3: kies een arts die werkt met ZorgDomein

Het CBR adviseert de medische rijbewijskeuring en het eventuele aanvullende medische onderzoek te laten uitvoeren door een arts die werkt met ZorgDomein. Dit is een digitaal platform waarop zorgverleners snel en veilig patiëntgegevens uitwisselen. Het CBR werkt hier sinds december 2018 mee. Artsen die hiermee werken, vullen de informatie digitaal in en sturen dit vervolgens naar het CBR. Dit versnelt het proces. Dit kan ook als u op papier begonnen bent. Vraag dus bij het maken van de afspraak of de arts met ZorgDomein werkt.

***************************************************************************************

Omhoog...

© 2005-2018: PCOB - Afdeling Andijk & Vincent de Jager