PCOB afdeling Andijk
Over de PCOB Activiteiten & Actualiteiten Bestuur Lidmaatschap Nieuwsbrief Links Contact

Nieuwsbrief 216 PCOB

Afdeling Andijk

Website: www.pcobandijk.nl

29e jaargang nr. 216 februari 2020

Redactie: L.Niejenhuis, Viskuil 5, 1619 AS Andijk

e-mailadres: niejenhuis001@gmail.com

**********************************************************************************

UITNODIGING LEDENVERGADERING

Op vrijdag 31 januari 2020 vindt de volgende ledenvergadering plaats in de Kapel, Middenweg 48, aanvang 14.30 uur.

Zomaar wat Westfries

Ina Broekhuizen-Slot (Sint Maarten, 1952) uit Wognum staat bekend om haar teksten in het Westfriese dialect. Ook schrijft ze artikelen over historische onderwerpen, maar het liefst stelt ze verhalen te boek die mensen vertellen over hun leven.

Ze publiceerde een aantal bundels met verhalen en gedichten in het Westfries en vier romans in het Nederlands. Haar nieuwste Nederlandse boek heet Tweelichtig. Het bevat twintig korte en lange verhalen die spelen in Westfriesland.

Ina vertelt deze middag aan de hand van foto’s over de kenmerken van Westfriesland. Ze draagt eigen teksten voor over heden en verleden, met humor en ernst en ze geeft uitleg over het dialect.

Agenda

 1. Opening door de dagvoorzitter Ina Vriend.
 2. Mededelingen / wat er verder ter tafel komt.
 3. Jaarvergadering 21-02-2020 (voor agenda zie pagina 2)
 4. Rondvraag
 5. 1e gedeelte lezing
 6. Pauze
 7. 2e gedeelte lezing
 8. Sluiting

Vervoersproblemen: Bellen naar Ina Vriend tel 593050 of bij Truus Mantel tel 592930

**************************************************************************

UITNODIGING LEDENVERGADERING

Op vrijdag 27 maart 2020 vindt de volgende ledenvergadering plaats in het Dorpshuis Centrum, aanvang 14.30 uur.

Douwe Greydanus geeft dan een presentatie over de natuur in West Friesland.

De leiding en agenda zal dan worden verzorgd door het nieuwe bestuur.

Noteer deze datum alvast in uw agenda.

**************************************************************************

Nieuwe opzet en team voor het in stand houden van de plaatselijke PCOB Andijk.

 

Na vele jaren een vast bestuur en bekende gezichten is er tijd voor afscheid van Bert Niejenhuis als secretaris, Jan de Jager als penningmeester, Jaap Meyles als adviserend lid, Joop Klumpenhouwer voor ledenwerving, Geke van Dokkum voor Lief en Leed en notuliste Hennie Vriend.

In de jaarvergadering van 21 februari a.s. zal daar het nodige aandacht aan gegeven worden.

Edward Niessen van het landelijke PCOB en regiocoordinator Rinzo Holtman hebben het bestuur geholpen om tot een oplossing te komen om de plaatselijke PCOB draaiende te houden.

Een ieder is verheugd dat dat tot zover is gelukt want het team waar we nu van spreken is samengesteld met de volgende personen:

 • Ina Vriend, Truus Mantel en Ida Hulzebos gaan zich inzetten voor de activiteiten.
 • Caroline Groot neemt van Geke het Lief en Leed over.
 • Jan Roelof Koen gaat zich ontfermen over de website en evt. publicaties en Facebook pagina.
 • Cor Gorter blijft de verspreiding beheren van het PCOB blad en e.v.t. nieuwsbrieven.
 • Truus Wierstra zal de kas gaan beheren en Annemarie Kooiman zal de ledenadministratie en het secretariaat op zich nemen.

We zijn nog op zoek naar een andere notulist(e) en hopen dat deze vacature snel ingevuld mag worden.

Wij hebben er vertrouwen in dat we een goed en betrouwbaar team zullen vormen en weten dat het in stand houden van een Christelijke bond belangrijk is voor de senioren in Andijk. Vooral ook voor onze belangenbehartiging richting de overheid. En mogen in gebed erop vertrouwen dat de Heer met ons meegaat zoals er staat in Jesaja 41:10: ‘Ik zal je helpen, je steunen  met mijn onoverwinnelijke rechterhand.’

Voor vragen e.d. kunt u terecht bij: Annemarie Kooiman tel. 592912 of mobiel: 0642 836 907

**************************************************************************

NIEUWSBRIEVEN

Sinds juni 2005 heb ik de redactie van de nieuwsbrieven overgenomen van Auke Terpstra.

Nu ik per 1 januari gestopt ben als secretaris is dit dan ook mijn laatste nieuwsbrief.

Dit is in principe niet de taak van de secretaris, mijn voorganger was dat ook niet, maar omdat er toen niemand anders was die de nieuwsbrief wilde verzorgen heb ik het toen op mij genomen omdat wij het als bestuur het toch wel belangrijk vonden om op deze manier de leden op de hoogte te houden.

Totaal heb ik 131 keer de nieuwsbrief verzorgd en heb dit met plezier gedaan.

Het is aan het nieuwe bestuur om een oplossing te vinden om de leden op de hoogte te houden van de diverse activiteiten.

Ik wens hierbij het nieuwe bestuur Gods zegen toe bij hun werk en hoop op een goede toekomst voor de PCOB, afd. Andijk.                                                                                                                                                                                                                                                                                       Bert Niejenhuis.

**************************************************************************

(Bron: KBO-PCOB: 08-01-2020)

ijziging inkomensgrenzen huurtoeslag

Vanaf 1 januari 2020 is er een wijziging in de huurtoeslag. De maximale inkomensgrenzen zijn vervallen. Bij een stijging van uw inkomen wordt de toeslag voortaan geleidelijk afgebouwd.  Zo verliest u niet direct meer het recht op huurtoeslag na een kleine inkomensstijging. De geleidelijke overgang is iets waar KBO-PCOB zich altijd voor heeft hardgemaakt.

Door deze wijziging kunnen ook huurders met een inkomen iets boven de huidige maximale inkomensgrenzen voortaan huurtoeslag aanvragen. Wat betekent dit voor u? Op de site van de Belastingdienst kunt u berekenen of u voor 2020 in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Bent u al huurtoeslagontvanger en blijft uw inkomen gelijk? Dan verandert er voor u niets.

Woont u in een sociale huurwoning? Dan gelden de maximale inkomensgrenzen mogelijk nog wel. Corporaties moeten namelijk op grond van de Woningwet passend toewijzen.

Meer informatie

Een overzicht van de huurprijsgrenzen en de grenzen voor passend toewijzen zijn te vinden op de site van de Rijksoverheid. Hier vindt u ook meer informatie over het nieuwe inkomensbereik per 2020.

**************************************************************************

(Bron: KBO-PCOB: 08-01-2020)

Wmo verandert in 2020

Voor gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat er komend jaar een aantal dingen veranderen. De Wmo krijgt onder andere per 1 januari 2020 een abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen voor alle Wmo-voorzieningen. Wij zetten op een rijtje wat klanten van de Wmo kunnen verwachten.

Factuurtermijn

In 2019 werd er een rekening gestuurd over een periode van 28 dagen (4 weken). Deze factuur werd achteraf verstuurd. Vanaf 2020 betaalt u per maand voor de zorg die u ontvangt. Dit betekent dat u in dezelfde maand dat u zorg en voorzieningen ontvangt, daarvoor betaalt.

Eigen bijdrage

In 2019 betaalde u per 28 dagen (4 weken) maximaal €17,50 aan eigen bijdrage. Vanaf 2020 zult u per maand maximaal een eigen bijdrage van €19,00 gaan betalen aan het CAK, de uitvoeringsorganisatie die de eigen bijdrage int.

Update: Het CAK heeft aangegeven dat de overgang een vertraging oploopt. Meer informatie leest u hier.

Overgang zorgt voor extra rekeningen 

Het systeem van het CAK werkt echter nog niet optimaal. Verwacht wordt dat het eerste kwartaal van 2020 nodig is voor omschakeling. De kans op stapelfacturen is aanwezig. Mocht het voor u problemen opleveren als de rekeningen opstapelen in de eerste maanden van 2020, dan kunt u kosteloos gebruikmaken van een betalingsregeling. Hiervoor kunt u nadat u de factuur ontvangt contact opnemen met het CAK.

Informatiepakket

De gemeente waarin u woont, zal de gegevens aanleveren aan het CAK; u hoeft dus niet zelf gegevens aan te leveren. Begin 2020 zult u een pakket met praktische informatie over het nieuwe abonnementstarief ontvangen. In dit pakket zal naast de informatie ook de beschikking en vastgestelde eigen bijdrage worden vermeld. Daarbij ontvangt u ook een contactformulier.

Veilig pinnen

KBO-PCOB wil bankieren, elektronisch betalen en pinnen veiliger maken. We overleggen met banken over beleid en maatregelen. We adviseren bedrijven en overheden. En we geven voorlichting aan onze leden.

 

Een oplossing om veilig te pinnen is piano spelen. Dat klinkt misschien gek. Maar wanneer we meerdere vingers gebruiken bij het pinnen, zoals bij een piano, is het veel lastiger om de pincode af te lezen. Leert u zichzelf daarom aan om meerdere vingers te gebruiken bij het pinnen. Nog veiliger wordt het als u met de andere hand het scherm afdekt. Zo leidt u dieven om de tuin!

KBO-PCOB spant zich voor u in om pinnen veiliger te maken. Denk aan de gele streep bij de kassa in de supermarkt om criminelen op afstand te houden. Zo kunnen zij niet over uw schouder meekijken. In het overleg met de banken (MOB), waarbij KBO-PCOB aanwezig is, is de lijn bij de kassa opnieuw genoemd. Wat wij ook hebben ingebracht, zijn de spiegels die boven de kassa hangen. Je kunt redelijk gemakkelijk via de spiegel zien welke pincode de klant intoetst. De spiegels anders ophangen is een oplossing tegen het meekijken. Zolang de spiegels er hangen geldt ook hier weer: dek het scherm met de cijfers af zodat men niet mee kan kijken!

Betalen zonder pincode
Op dit moment is het ook mogelijk om met de betaalpas te betalen zonder de pincode te gebruiken. We noemen dit ‘contactloos betalen’: even de betaalpas tegen de betaalautomaat houden en de betaling is voldaan. Zo kunt u razendsnel kleine bedragen afrekenen; uw kopje koffie, de krant of kleine boodschappen. Contactloos betalen is mogelijk tot een bedrag van 25 euro. De banken geven aan dat het veilig is. Bij verlies of diefstal van de betaalpas kunnen alleen maar bedragen tot 25 euro worden afgeschreven want bij grote bedragen is een pincode nodig. KBO-PCOB volgt natuurlijk de ervaringen van senioren met nieuwe betaalwijzen: is en blijft het veilig en gebruiksvriendelijk en blijft er een vangnet voor wie niet mee wil en kan doen?

 

                     

Omhoog...

© 2005-2018: PCOB - Afdeling Andijk & Vincent de Jager